ทฤษฎีแพนเปอร์เมีย

อย่างที่เรานั้นเองก็รู้ๆ ดีว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกิดมาบนโลกในปัจจุบันนี้ที่เราได้เห็นกันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มตั้งแต่ที่โลกของเราได้ก่อตัวขึ้นมา  แน่นอนว่าหลายๆ คนก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มของโลกของเรานั้น  มีหน้าตาเป็นอย่างไร

แล้วสิ่งมีชิวตเหล่านั้นทำไมถึงได้มีการศูนย์พันธุ์ไป แน่นอนว่าคำถามเหล่านี้จะต้องเคยเเกิดขึ้นมา  ในหัวของพวกคุณอย่างแน่นอน แต่ถ้าจะพูดเรื่องนี้กันมันก้คงจะเป็นหัวข้อที่ง่ายเกินไป แต่เราอยากจะให้พวกคุณลองไปศึกษาดูว่าสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มของโลกเรานั้นเป็นอย่างไร

ส่วนในวันนี้นั้นเราจะมาพูดเกี่ยวกับทฤษฎีหนึ่งที่มีชื่อว่า ทฤษฎีแพนเปอร์เมีย  ซึ่งทฤษฎีที่ว่านี้มันเป็นทฤษฎีที่ได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า การกำเนิดชีวิตของเรานั้นมาจากต่างดาว  ทฤษฎีนี้ได้มีการถูกเสนอครั้งแรกโดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่มีนามว่า Frad Hoyle ว่าสารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตนั้น มีอยู่ทั่วๆ ไปนอกโลกของเรา

ซึ่งมันได้แพร่กระจายไปในห้วงของอวกาศ และอาจจะติดมากับเทหวัตถุที่ตกสู่โลกของเรา ซึ่งทฤษฎีที่ว่านั้มีหลังฐานสนับสนุนค้อนข้าง  ที่จะมากพอสมควร ตัวอย่างเช่นในปี 1969 อุกาบาตเมอร์ชิสันนั้น ได้ตกลงไปสู่ประเทสออสเตเลีย อุกาบาตลูกดังกล่าวนี้มันมีอากอายุที่มากถึง 4.5 พันล้านปี และมีกรด  แอมิโนกว่า 70 ชนิด กระจายอยู่ทั่วไปหมดซึ่งในจำนวนของกรดแอมิโนดังกล่าวที่ว่านี้ 8ชนิด                     

ที่มีความสัมพันธ์กับโปรตีน  ที่สามารถพบได้บนโลกของเรา ซึ่งในปลายปี 2001 คณะนักวิทยาศาตร์ยังได้   มีการตรวจพบว่ามีน้ำตาล Polyol ในอุกาบาตเมอร์ชิสันอีกด้วย หลังจากนั้นได้มีการตรวจพบสารอินทรีย์จำนวนมากในอุกาบาตชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่กระจายไปทั่วดลกของเรา ซึ่งในแต่ละวันนั้นอุกาบาตและสเก็ตดาวจำนวนมากจะตกลงมาสู่โลกของเรา

และสิ่งที่จะติดมาด้วยกับพวกมันก็คือ (PAHs) ซึ่งจะมาในของอนุภาคฝุ่นอวกาศ โดยการตกสู่โลกนั้นมีปริมาณและน้ำหนักนับรวมกันได้หลาย 10 ตัน โดยมันจะตกกระจัดกระจายทั่วไป อย่างเช่นในมหาสมุทรป่าทึบ ทะเลทราย ขั่วโลก หรือแม้แต่ในตัวเมื่อ 

ที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก อุกาบาตเหล่านนี้นั้นเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันได้ว่า  จักรวารที่แสนจะกว้างใหญ่แห่งนี้นั้นอุดมไปด้วยสารอิทรีย์ สารอินทีย์จำนววนมากกระจัดกระจายไปทั่วทุกแห่งหน ซึ่งมันเป็นสาร                     

ที่นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อกันว่า  มันบังเกิดขึ้นแค่เฉพาะบนโลกของเราที่เป็นที่อยู่อาศัยเดียวของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น นอกจากนียังได้มีการคาดการณ์ว่า   ดาวหางมีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์จำนวนมากเช่นกัน และหากสารอินทรีย์เหล่านี้ตกสู่โลกในยุคแรกๆ ในปริมาณที่มากพอโลกก้จะมีสารประกอบพื้นฐานเพียงพอ   

ในการที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา  นอกจากทฤษฎีที่เรานั้นได้กล่าไว้ต้นแล้ว ยังมีผู้เสนออีกว่าสิ่งที่มาจากอวกาศนั้นจะไม่ใช่แค่สารอินทรีย์พื้นฐานแต่เป็นโมเลกุลที่มีความซับซ้อนมากเช่นสารพันธุกรรม หรือ    กระทั้งโครงสร้างรูปแบบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งก็ไม่ใช่คำกล่าวอ้างอิงเลื่อนลอยเสียด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์