gambling   เมื่อพูดถึงการพนัน เรามักมองการพนันเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดีไม่ดี เป็นอบายมุข 6 ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้หลีกหนีให้ห่างไกล ผมก็เชื่อว่าการพนันสามารถทำให้คนที่ขยันทำงานกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวได้ในที่สุด การพนันเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุของอาชญากรรมอีกหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางจริยธรรมและ ปัญหาผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด ขายของเถื่อน ฯลฯ ประเทศไทยจึงมีกฎหมายออกมาควบคุมการพนัน คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ห้ามเล่นการพนันหลายชนิดต่างๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นคือหากได้รับอนุญาตชั่วคราวจากตำรวจ ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ซึ่งจะเป็นโอกาสพิเศษต่างๆเช่น งานวัด มหกรรมสังสรรค์ เทศการงานรื่นเริง เป็นต้น

โดยประเภทการพนันที่ตำรวจสามารถอนุญาตให้เล่นได้ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หากเราพิจาณาจากจุดประสงค์ของการพนันที่แท้จริง คือ ความบันเทิง ความสนุกสนาน การที่จะแก้ปัญหาการพนันที่แท้จริงคือการปรับมุมมองของนักพนัน ของคนทั่วไปให้มองเห็นการพนันเป็นเพียงกิจกรรมบันเทิงชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มองว่ามันว่าเป็นการทำกำไรโดยอาศัยโชคและดวง หรือมองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดไว้ว่าการพนันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่รัฐจะต้องดำเนินการปราบปราม แต่ไม่ว่าจะสูญเสียงบประมาณไปมากเท่าไร เสียทรัพยากรบุคคลไปเพียงใดก็ไม่สามารถจัดการปัญหาการพนันใต้ดินให้หมดไปจากสังคมไทยได้ คนไทยก็ยังคนเล่นการพนันโดยไม่จำกัดชนชั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือจะมีการศึกษาหรือไม่ หรือจะจริงที่ว่ากันว่าการพนันเป็นหนึ่งในพฤติกรรมถาวรของสังคมไทยไปเสียแล้ว