ข่าวดี! พบ 47 สายพันธุ์ "ราแมลง" ชนิดใหม่ของโลกในไทย

ไบโอเทค สวทช.ค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลกรวม 47 สปีชีส์ โดยเป็นสกุลใหม่รวม 8 สกุล เตรียมศึกษาเพิ่มเติมหาราแมลงบางชนิดที่มีคุณสมบัติสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อขยายผลใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์

วันนี้ (10 ก.พ.2564) ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เปิดเผยภายในแถลงข่าวงาน NSTDA Beyond Limits: 3 Decades of Impacts (3 ทศวรรษ แห่งความต่อเนื่อง ความสำคัญและผลกระทบ) Episode 1 : เกษตรและอาหาร ว่า ดร.เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด และคณะวิจัย จากทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร (APMT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ค้นพบราแมลงชนิดใหม่รวม 47 สปีชีส์ โดยเป็นสกุลใหม่รวม 8 สกุล ถือเป็นการค้นพบราแมลงชนิดใหม่จำนวนมากของโลก

ความหมายของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงจากธรรมชาติแย่างมีระบบเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยการสังเกต ทดลอง การวิเคราะห์อย่างมี เหตุผล มีจิตวิทยาศาสตร์หรือเจตคติวิทยาศาสตร์มีการใช้วิธีการทางวิทยาศ่สตร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะ ที่สำคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลท่ี่ หลากหลายและมีประจักษ์พยานตรวจสอบได้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงการนำ ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีคุณธรรม นอก จากนั้นยังช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถุกต้องเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลย์ และยั่งยืน

News

Ancient Aeroplanes

คุณคิดว่าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับการศึกษา หรือว่าค้นพบนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะเชื่อทั้งหมด 100% หรือไม่อย่างไร แน่นอนว่าไม่ Ancient Aeroplanes เพราะบางเรื่องก็เกิดจากความคิดส่วนตัวล้วนๆ ซึ่งสิ่งเหล่า

อ่านต่อ »
กล้ามเนื้อหัวใจ
วิทยาศาสตร์

covid-19 เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจ ในขณะที่ความสนใจของการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส covid-19 นั้นเกี่ยวกับปัญหาระบบทางเดินหายใจและการช่วยหายใจที่เพียงพอ แต่แพทย์ที่อยู่ในแนวหน้าต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่ให้ได

อ่านต่อ »

eRingo เทคโนโลยีรถยนต์ล้ำยุค

eRingo เทคโนโลยีรถยนต์ล้ำยุค โลกของเรานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นหมอด้วยนะมากแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกของเรามากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันบางอย่างก็ได้สูญหายไปแล้วแต่บางอย่างก็ได้เกิดขึ้นทำไมเบล

อ่านต่อ »
พนันบอล
การพนัน

holiday palace กับการพนันที่ครบวงจร

พนันบอล holiday palace กับการพนันที่ครบวงจร จะมาพูดถึงเรื่องบอลบ้าง ก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินข่าวเรื่องการเตะบอลระหว่างไทย-จีน ในรอบนัดกระชับมิตร เป็นเกมที่ทีมช้างศึกในตัวแทนชาติไทย เป็นเจ้าบ้านต้อนรับ

อ่านต่อ »
SEO
เทคโนโลยี

SEO ครอบจักรวาล

SEO เนื้อหาเฉพาะเจาะจงสร้าง Traffic ได้มากกว่า เคล็ดลับของการเขียนไทเทิลให้น่าสนใจ และการคิดเนื้อหาให้น่า อ่าน ) และให้เห็นบน Google แล้วน่าคลิกกว่าคู่แข่งก็คือ การเขียน หัวข้อ ( Headline , Title ) ให

อ่านต่อ »

TrES-2b

แน่นอนว่าในที่นี้คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักระบบสุริยะอย่างแน่นอน  เพราะระบบที่ว่านี้คือระบบ          ที่โลกของเรา ดาวอาทิตย์อาศัยอยู่ และระบบสุริยะที่พูดถึงนี้ยังอยู่ในกาแลกซี่ทางช้างเผือก ที่เราได้ยินก

อ่านต่อ »
US 708
วิทยาศาสตร์

US 708

US 708 ความรู้ต่างๆ จากทั้งประสบการณ์ และการที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนั้น ทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกต่างที่เหมือนกันในเวลหนึ่ง ความแตกต่างก็คือในห้องเรียนนั้น  เราไม่รู้เราสามารถที่จะยกมือถามได้ แต่ถ้าเป

อ่านต่อ »
วีวายหมาใหญ่
วิทยาศาสตร์

VY Canis Majoris

วีวายหมาใหญ่ ในห้วงของจักรวารที่กว้างใหญ่นั้น มีดวงดาวต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จนในบางทีเราก็ไม่สามารถ      ที่จะค้นพบมันได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมากมายเพื่อที่

อ่านต่อ »

กรดและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นทรัพยากร

กรดและคาร์บอนไดออกไซด์ โลกของเรานั้น แน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ บนโลกของเรานั้น แน่นอนว่ามันก็คือทรัพยากรต่างๆ นั้นเอง แน่นอนว่าถ้าหากเราขาดทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็

อ่านต่อ »