Tag: การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า

อินเดียจะหยุดการแพร่

อินเดียจะหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าได้หรือไม่

อินเดียจะหยุดการแพร่ ในแง่ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและประสบการณ์ของประเทศอื่น ๆ ประเทศกำลังทำการตัดสินใจที่สำคัญมากในวันนี้” นายกรัฐมนตรี นเรนธรา โมดี้ ประกาศทางโทรทัศน์ไปยังประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 2

อ่านต่อ »